ĐÁNH LÀ KHÔNG ĐÁNH

Thời Tống có môt hòa thượng tên là San Thiền. San Thiền không như các hòa thượng khác chỉ một lòng một dạ bái phật niệm kinh mà lại thích bợ đỡ, nịnh hót, thường xuyên qua lại với quan lại, người giàu có. Khâu Tuấn là một viên quan lớn mới nhậm chức ở bản địa, ông ta nghe …