HÒN ĐÁ ĐEN VÀ HÒN ĐÁ TRẮNG

         Một thương nhân vay chủ nợ số tiền với lãi suất cao, nhưng đến ngày trả tiền, ông ta lại không trả được, liền xin lỗi và nói: “Xin lỗi anh, bây giờ tôi không có tiền để trả”.          Điều bất ngờ là, chủ nợ không hề tức giận, ngược lại còn …